Referentiebewijs compaan inclusieve onderneming 2024

Inclusie op de werkvloer

Bij De Kemphaan streven we naar een inclusieve werkomgeving waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontplooien. Als onderdeel van ons streven naar diversiteit en inclusie, werken we regelmatig samen met Compaan, één van onze partners die kandidaten naar onze werkvloer leidt.

Al verschillende jaren op rij ontvangen we een referentiebewijs van Compaan, als erkenning van onze voortdurende samenwerking en inzet voor inclusie op de werkvloer. Dit bewijs is niet alleen een blijk van waardering, maar ook een bevestiging van onze inspanningen om een divers en inclusief personeelsbestand te creëren.

Eén van de manieren waarop we samenwerken met Compaan is door het aanbieden van stages voor hun kandidaten. Door deze stages krijgen kandidaten de kans om werkervaring op te doen en hun vaardigheden te ontwikkelen in een ondersteunende en stimulerende omgeving. In het verleden zijn er al verschillende geschikte kandidaten via deze weg doorgestroomd naar onze werkvloer, wat ons geloof in de kracht van inclusieve werving en selectie bevestigt.

Het referentiebewijs van 2024 onderstreept onze inzet voor een inclusievere werkomgeving in het afgelopen jaar. Het bevestigt niet alleen onze samenwerking met Compaan, maar toont ook aan dat we bijdragen aan de realisatie van zeven duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen omvatten onder meer gendergelijkheid, fatsoenlijk werk en economische groei en partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Bij De Kemphaan zijn we trots op onze samenwerking met Compaan en blijven we ons inzetten voor een inclusieve en diverse werkomgeving waar alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We kijken uit naar verdere samenwerkingen en het blijven vervullen van onze missie om kansen te creëren voor iedereen, ongeacht achtergrond of omstandigheden.

Tags:

nog zo'n nieuws