Inclusie en Sociale Duurzaamheid: Hoe De Kemphaan samenwerkt met Oxfam voor een betere toekomst

In een wereld die steeds meer aandacht besteedt aan duurzaamheid, wordt het belang van inclusie en sociale duurzaamheid vaak over het hoofd gezien. Bij De Kemphaan geloven we net als Oxfam dat een duurzame toekomst niet alleen draait om ecologische verantwoordelijkheid, maar ook om het creëren van een rechtvaardige en inclusieve samenleving. 

Wat is Sociale Duurzaamheid?

Sociale duurzaamheid draait om het bevorderen van rechtvaardigheid, gelijkheid en welzijn binnen een gemeenschap. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen krijgt om te groeien en zich te ontwikkelen. Dit betekent onder andere eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden en de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele groei.

Inclusie als Kernwaarde

Inclusie betekent dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen en bij te dragen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etniciteit, fysieke of mentale capaciteiten. Inclusie is niet alleen een morele plicht, maar het brengt ook tal van voordelen met zich mee voor zowel bedrijven als de bredere samenleving. Een inclusieve werkplek kan leiden tot diverse perspectieven, innovatie en een hogere medewerkerstevredenheid.

Hoe De Kemphaan Bijdraagt aan Inclusie en Sociale Duurzaamheid

Bij De Kemphaan zetten we ons actief in voor inclusie en sociale duurzaamheid. Hier zijn enkele manieren waarop we dit doen:

  1. Werkgelegenheid voor Iedereen: We bieden werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geeft hen niet alleen een kans om economisch onafhankelijk te worden, maar ook om zich gewaardeerd en betrokken te voelen.

  2. Opleidingen en coaching: We zorgen voor een werkomgeving waarin iedereen zich veilig en ondersteund voelt. Onze medewerkers krijgen de nodige begeleiding en training om hun taken effectief en met vertrouwen uit te voeren.

  3. Samenwerking met  sociale ondernemingen: We werken samen met andere sociale ondernemingen om onze impact te vergroten en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Klantencase: Oxfam

Een prachtig voorbeeld van hoe wij inclusie en duurzaamheid in de praktijk brengen, is onze samenwerking met Oxfam. Voor dit project hebben wij ingezamelde jeans klaargemaakt en versneden voor recyclage. Dit initiatief helpt niet alleen om afval te verminderen en recycling te bevorderen, maar biedt ook werkgelegenheid aan onze medewerkers. Het toont aan hoe we door samenwerking met onze klanten echte verandering kunnen bewerkstelligen.

 

Lees hier over een gelijkaardige samenwerking met CWS.

Sluit Je Bij Ons Aan

Inclusie en sociale duurzaamheid zijn niet alleen kernwaarden, maar ook pijlers waarop we onze toekomst bouwen. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, kunnen we een positieve impact maken op de maatschappij en een betere wereld creëren voor iedereen.

Ben jij of ken jij een bedrijf dat ons helpt om een grotere impact te maken? Neem contact met ons op en ontdek hoe we samen kunnen werken aan een inclusieve en duurzame toekomst.

nog zo'n nieuws