Inclusieve Onderneming 2021

Het referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2021 ontving De Kemphaan van werkplekarchitect COMPAAN omdat wij ons in 2020 hadden ingezet om mensen in te schakelen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurde op een duurzame manier via het werkplekleren.

De Kemphaan bood aan werkzoekenden werkervaringskansen aan. 

Daarmee draagt De Kemphaan bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en kunnen wij ons in 2021 een Inclusieve Onderneming noemen.

Tags:

nog zo'n nieuws