De Kemphaan: een circulaire speler in de Oost-Vlaamse Playground van innovatie

In het hart van het innovatieve Oost-Vlaanderen omarmt De Kemphaan duurzaam ondernemerschap als een ware playground vol kansen. Als officiële Playground Innovator, zoals erkend door Innovation Playground, zet De Kemphaan zich in voor circulair én sociaal ondernemen, waarbij het streven naar een duurzame toekomst centraal staat.

Wat is circulair ondernemen?

In de regio Oost-Vlaanderen wordt ondernemen synoniem met duurzaamheid, waarbij circulair en sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel worden gedragen. Circulair ondernemen gaat verder dan enkel grondstoffen recyclen; het draait om het sluiten van materiaalkringlopen. Hierbij worden producten zo lang mogelijk in het productie- en consumptiecircuit gehouden, met een focus op herstel, aanpassing, en het transformeren van producten aan het einde van hun levensduur. De Kemphaan is een actieve deelnemer aan deze circulaire benadering, met een sterke focus op sociaal verantwoordelijk ondernemen.

Waarom circulair ondernemen?

De voordelen van circulair ondernemen zijn talrijk en hebben een positieve impact op meerdere niveaus:

 1. Minder afhankelijkheid en imago: Bedrijven die focussen op hergebruik van grondstoffen zijn minder afhankelijk van voorraden en invoer, wat bijdraagt aan een meer stabiele bedrijfsvoering. Dit resulteert in een positief imago, waarbij het bedrijf wordt erkend en gewaardeerd voor haar milieubewuste benadering.

 2. Positieve impact op milieu en klimaat: Circulair ondernemen draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en heeft een positieve impact op het milieu en klimaat.

 3. Teamprestaties en samenwerking: Door circulair te ondernemen, draagt een bedrijf bij aan een veerkrachtigere economie, met nieuwe activiteiten en meer werkgelegenheid. Het benadrukt de rol van het bedrijf als teamspeler in het streven naar duurzaamheid.

Hoe implementeer je circulair ondernemen?

Circulair ondernemen vereist een heroverweging van productontwerp, productiemethoden en gebruik. Enkele benaderingen om circulair te ondernemen zijn:

 1. Levenscyclus verlengen: Onderhoud, herstel, aanpassing of herverkoop van producten om hun levenscyclus te verlengen.

 2. Delen of leveren als dienst: Het intensiever gebruiken van producten door middel van delen, of het aanbieden van producten als dienst, waarbij het bedrijf eigenaar blijft.

 3. Gebruik van duurzame alternatieven: Vervangen van bronnen met maar één levenscyclus door duurzame alternatieven, zoals biogebaseerde of volledig recycleerbare materialen en hernieuwbare energie.

 4. Herwinnen van grondstoffen: Herwinnen van grondstoffen of energie uit afgedankte producten of nevenstromen.

Subsidies voor Circulair Ondernemen

provincie oost-vlaanderen

In Oost-Vlaanderen stimuleert de Provincie de omschakeling naar een duurzame en circulaire economie door financiële steun te bieden aan ondernemers. Enkele subsidiemogelijkheden zijn:

 1. Subsidies voor circulaire ketenprojecten: Samenwerkingsinitiatieven tussen bedrijven, lokale overheden en andere organisaties gericht op circulaire projecten komen in aanmerking voor subsidie.

 2. Subsidies voor duurzame bedrijventerreinen: Kmo’s en gemeenten die samenwerken om bedrijventerreinen duurzaam te maken, kunnen subsidie aanvragen.

 3. Begeleidingstraject circulaire gemeente: Lokale besturen worden begeleid in het ontwikkelen van een circulaire strategie.

 4. Aanvullende subsidies voor Europese projecten: Ondernemingen die Europese projecten uitvoeren, kunnen in aanmerking komen voor aanvullende subsidies.

De Kemphaan in de Circulaire Economie

Als erkende Playground Innovator speelt De Kemphaan een actieve rol in de circulaire economie van Oost-Vlaanderen. Met een focus op circulair én sociaal ondernemen draagt De Kemphaan bij aan de positieve ontwikkeling van de regio en de realisatie van een duurzame toekomst. Door de principes van circulair ondernemerschap toe te passen, positioneert De Kemphaan zich als een voorloper in een economie die streeft naar veerkracht, milieubewustzijn en sociale verantwoordelijkheid.

Hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Hou deze website in de gaten voor inspiratie en informatie, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of stel je vragen direct: neem contact op!

 
Tags:

nog zo'n nieuws