Een gezonde werkomgeving: De Kemphaan zet in op alcohol- en drugsbeleid

Alcoholverslaving, middelengebruik en overmatig gamen zijn uitdagingen die in onze moderne samenleving steeds vaker voorkomen. Ook binnen onze werkplaats bij De Kemphaan worden we met deze problematiek geconfronteerd, waarbij met name onze maatwerkers, al een kwetsbare groep op zich, vaak gevoelig zijn voor de verleiding van deze middelen, met alle bekende gevolgen van dien.

In een ver verleden, toen de uilen nog spraken, werd er een bijlage toegevoegd aan ons arbeidsreglement met betrekking tot het alcohol- en drugsbeleid in onze werkplaats. Helaas belandde deze bijlage net zoals vele andere documenten vaak horizontaal of verticaal geklasseerd. Het gevolg hiervan was dat ons beleid onvoldoende gedragen werd door de omkadering omdat men niet juist weet hoe met deze problematiek om te gaan.

Wat mag je als leidinggevende doen wanneer je merkt dat een werknemer onder invloed is van? Wat juist niet? Welke zijn de sancties voor de werknemer? Wat is er allemaal op de markt? 


Deze situatie bracht een duidelijke nood aan ondersteuning binnen onze omkadering naar voren. Wij bij De Kemphaan hebben daarom de hulp ingeroepen van het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) uit Dendermonde. 

Sinds begin januari zijn we gestart met een workshop onder hun professionele begeleiding. De groep bestaat uit ongeveer 8 personen met diverse functies, waaronder een preventieadviseur, vertrouwenspersoon, coach, maatwerker en sociale dienstverantwoordelijke. Iedere deelnemer neemt deel vanuit zijn of haar eigen invalshoek.

Het doel van deze workshops is om na 6 sessies te komen tot een duidelijk alcohol- en drugsbeleid dat voor iedereen, zowel voor maatwerkers als omkadering, begrijpelijk is. Het is van cruciaal belang dat elke medewerker, ongeacht zijn functie, op de hoogte is van de geldende spelregels op onze werkvloer.

Als aanvulling op dit initiatief hebben we in aanloop naar Tournée Minérale (de maand februari) affiches aangevraagd om bewustzijn te creëren bij onze werknemers. We hopen dat dit sommigen kan overtuigen om deel te nemen aan deze gezonde uitdaging. Alle beetjes helpen om een gezonde werkomgeving te creëren bij De Kemphaan.

Tags:

nog zo'n nieuws